Medicinsk behandling

Genom livet uppstår tillfällen där kroppen kan behöva hjälp genom läkemedel eller vitaminer. MedProv erbjuder flera olika behandlingar som kan underlätta.

Alla som utför behandling är leg.sjuksköterskor, vi har en medicinskt ansvarig läkare bakom oss, registrerade som vårdgivare hos IVO samt patientförsäkring hos Folksam.

Medicinsk behandling

Välj din behandling