Estetisk behandling

Endast det bästa är bra nog. Välutbildad personal, de mest välrenommerade produkterna och trygghet från konsultation till estetisk behandling. 

Alla som utför behandling är leg.sjuksköterskor, vi har en medicinskt ansvarig läkare bakom oss, registrerade som vårdgivare hos IVO samt patientförsäkring hos Folksam. 

estetisk behandling