Köpvillkor

 

MedProv Sverige AB tillhanda håller en provtagningstjänst på Östra Storgatan 45 i Kristianstad, där kan kundens prover tas och skickas till laboratorium för analys. Proverna beställs av kund via internet eller på plats i kliniken och tjänsten riktar sig till privatpersoner och företag i Sverige.

För att beställa analyser hos oss måste du vara myndig, personer under 18 år måste ha målsmans tillstånd. MedProv Sverige AB förbehåller sig rätten till prisändringar och står inte ansvariga vid tekniska fel orsakade av E-butiksleverantör eller fel som kan härröras till laboratorium som används för provtagning och analys.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpevillkor och samtycker till att namn och personnummer/organisationsnummer registreras i vårt kundregister/Journal. MedProv Sverige AB innehar patientförsäkring och är registrerade hos IVO som vårdgivare.

Betalningsvillkor

Betalning med Bankkort/Betalkort
Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Ingen extra avgift tillkommer och pengarna reserveras på ditt konto direkt vid ordertillfället.

Vi samarbetar med Klarna på vår webshop och på kliniken kan du för närvarande betala VISA och MasterCard. När du betalar med kort hanteras betalningen av vår PCI-DSS-certifierade betalningspartner Sveawebpay samt av vår kortinlösande partner SEB-banken.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) som är mycket säkert krypterade. MedProv Sverige AB använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar 3D-Secure, en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet. Dock sparas aldrig några kortuppgifter.

Faktura

Vid fakturabetalning samarbetar vi med Klarna. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Läs gärna mer på Klarnas hemsida för fullständiga villkor.

Pris

Priserna på våra analyser anges i svenska kronor. Momsen är 0 % då analyser räknas som en medicinsk tjänst.

Leverans av provsvar

Svarstider kan variera, detta för att alla analyser inte genomförs av våra laboratorier samma dag utan i enstaka fall analyseras med längre tidsintervall. Information om detta erhålls på de berörda analysernas egna sidor. Normal svarstid är inom 5 arbetsdagar till dess att svar kan erhållas.

Medgivande

När du genomför ett köp på MedProv.se så registreras du som användare och lämnar personuppgifter. Då svar på din analys/analyser sedan mottages hos MedProv registreras vidare viss hälsodata vilka räknas som känslig information.
Blodkollen kommer att spara din information i enlighet med vår personuppgiftspolicy och i enlighet med patientdatalagen (2008:355). Använder du vår tjänst godkänner du dessa villkor och personuppgiftspolicy.

Hur lång tid har jag på mig?

Beställningen lagras 3 månader i laboratoriernas databas. Om kunden inte gått till laboratorium innan denna tid passerat förfaller köpet och kunden förlorar sin beställning. Ny beställning behöver då göras.

Resultatet

Som kund måste man själv ta ansvar för resultatet. En rekommendation får du som kund av vår läkare, men det är ditt ansvar som mottagare att söka vårdgivare om det rekommenderas i svarsmailet. Analysresultatet skickas med faktiskt värde samt med referensvärden för berörda analyser i vilka man kan utläsa hur prover förhåller sig till normal referensgrupp. Blodkollen Sverige AB tar aldrig ansvar att följa upp avvikande värden.

Ångerrätt

Om kunden ångrar sin gjorda beställning men remiss hunnit skapas, tillkommer en administrativ kostnad på 250 kr för det arbete som krävs för att dra remissen åter.

Reklamation

Vid reklamation/missnöje så kontaktar du MedProv Sverige AB på mail info@medprov.se .

Vår avsikt är att du ska vara nöjd med vår tjänst och uppmanar därför våra kunder att kontakta oss direkt om så inte är fallet.